Felicitaties 50 jaar Adelbertkerk en -koor

Verschillende feliciaties kwamen binnen ter gelegenheid van het gouden jubileum van de Adelbertkerk en het Adelbertkoor. Hieronder een bloemlezing.

Van bisschop J. van den Hende

Rotterdam, 7 mei 2017

Geachte parochianen,

Vandaag, zondag 7 mei 2017, viert u dat de Adelbertkerk en het Adelbertkoor vijftig jaar bestaan. U viert dit met een eucharistieviering en aansluitend een feestelijke ontmoeting met elkaar. Het spijt me dat ik als uw bisschop vanwege een vormselviering elders in ons bisdom Rotterdam niet aanwezig kan zijn.

Uw kerk staat onder de bescherming van een bijzondere heilige. Als een van de twaalf gezellen van de H. Willibrord waagde de Ierse monnik Adelbert de oversteek naar onze streken. Deze Ierse monniken legden naast de gebruikelijke kloostergeloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid ook de gelofte van vreemdelingschap af: het verlaten van de jou vertrouwde plek om daar nooit meer terug te keren. En dat doen om Christus te brengen aan mensen die daar nog nooit van gehoord hadden en de weldaad van Christus doorgeven, zoals ze die zelf ontvangen hadden.

Van Adelbert kunnen we leren om mensen van gebed te worden. Het is wellicht niet toevallig dat het gouden jubileum gevierd wordt op de dag waarop onze Kerk traditiegetrouw roepingenzondag viert en bidt om goede arbeiders in Gods wijngaard.

Moge het u gegeven zijn uw jubileum vandaag in de vreugde van het geloof te vieren. Langs deze weg wil ik u van harte feliciteren met deze gouden mijlpaal en ik beloof u vandaag mijn verbondenheid in gebed.

Met vriendelijke groet,
+J. van den Hende
Bisschop van Rotterdam

Van pater Herman de Kruis, ofm

Wijchen 6 mei 2017

Aan alle Adelberters,

van harte wens ik jullie geluk met het gouden jubileum van jullie mooie kerk en hartelijke geloofsgemeenschap!
Niet zó lang, maar toch nog 6 jaar heb ik daarvan iets mogen meemaken. Genoeg om te weten én te begrijpen hoezeer deze kerk jullie ter harte gaat, en daarmee bedoel ik uiteraard niet alleen het gebouw.
Ik neem aan dat jullie er een groots feest van maken en wens jullie toe dat wat jullie hier nu samen brengt, jullie zelf en vele anderen nog lang tot zegen mag zijn!

Vrede en alle Goeds!
Herman de Kruis,ofm

Van Mgr. Bekkersschool

8 mei 2017

Geachte pastor José de Boer,

Door vakanties was het niet mogelijk om op 7 mei bij de eucharistieviering t.g.v. het 50-jarig bestaan van de Adelbertkerk en het Adelbertkoor aanwezig te zijn.
Via deze weg wil ik jullie alsnog feliciteren met deze mijlpaal.
Hopelijk is het ook zonder ons een gezellige dag geweest.

Namens de Mgr. Bekkersschool
Kees Wijsman, adj. directeur